Shotokan dojo

V roce 1936 bylo otevřeno Shotokan dojo ve čtvrti Meijuro v Tokiu, první soukromé karate dojo Tokia se skutečným učitelem. Dojo se těšilo i v nejvyšších kruzích dobré pověsti, protože mistr Funakoshi si své žáky velmi pečlivě vybíral. Starší žáci doja přebírali výuku na univerzitách. Tato škola byla oproti mnohým jiným velmi pečlivě vybudovaná a měla proto vyjímečné postavení.

Mistr Funakoshi dbal stále na to, aby oslovoval duchovní vrstvy Tokia a proto byli mezi jeho žáky mnozí, kteří zvládali toto umění také nejen pokud jde o jeho tělesné aspekty. Přesto byla i u Funakoshiho žáků silná touha po boji, zvláště v řadách mistrů vychovávaných ve druhé generaci (Nakayama, Obata, Nishiyama a další). Postupně dělal starý mistr tímto směrem ústupky, o kterých se domníval, že nemohou ohrozit umění karate. Tak se v roce 1943 začalo se cvičením gohon kumite, potom sanbon kumite a nakonec ippon kumite. Na tomto vývoji se podílel především Yoshitaka Funakoshi, mistrův syn.

Po začátku druhé světové války bylo Shotokan dojo zničeno bombami. Roku 1946 zemřel Yoshitaka na tuberkulózu. Mistr poté odjel na Kyushu, kde se setkal se svou ženou, kterou neviděl od té doby, co opustil Okinawu. Oba žili ve velké bídě mezi válečnými uprchlíky. Roku 1947 zemřela i Funakoshiho žena.

Následně mistr odcestoval zpátky do Tokia, kde žil v ústraní až do roku 1948. Potom začal opět učit karate na univerzitách Keio a Waseda . Ale jeho čas už pominul a tak pověřil svého nejvěrnějšího žáka Shigeru Egamiho, aby pokračoval jeho jménem v rozvoji bojového umění. Ten respektoval vůli mistra a učil styl věrný pojetí a metodě až do konce svého života v roce 1981, kdy určil jako svého nástupce Tsutomu Ohshimu.

“Skutečným cílem karate není jen vyhrát boj nebo soutěže, ale spíše vnímat životní pravdu, získat sebedůvěru a spoléhání na sebe sama.”

Masatoshi Nakajama

“Je to bojové umění neužívající zbraní. Vyžaduje tvrdý, přísný trénink, rozvíjející velkou fyzickou sílu. Ale toto není výhradním cílem, neboť karate se liší od mnoha podobných snah důrazem na duchovní a mentální růst, na zralost osobnosti. Jak se žák stává fyzicky silnější a techniky dovednější, rozvíjí sebedůvěru, která transformuje jeho vztahy k lidem.”

Masutacu Ojama

“Každý z nás začíná Karate s různých důvodů: být dobrý bojovník, udržovat si dobrou fyzickou kondici, být schopen se ubránit. Já jsem se chtěl stát velmi silný, když jsem poprvé začínal. Ale trénink karate Vás brzy naučí, že skutečná síla se skládá nejen z fyzické síly, ale i z mnoha dalších faktorů. To je podmínka trénování bojových umění.”

Tsutomu Ohshima, Shihan

Rada pro začátečníky od KENNETHA FUNAKOSHIHO:

“Nejdříve cvičte správnou techniku, aby pohyby byly přesně a jistě.
Následně po preciznim zvládnutí techniky se pusťte do trénování rychlosti.
Trénink zpevnění (KIME) na konci technik trénujte až nakonec.”

Zobrazeno 4 555 x
Skotokan Karate Club Nove Mesto na Morave

HLEDEJ

NAVIGACE